Par “ŠAMIR”

Biedrība “ŠAMIR” tika dibināta 2003. gadā, izaugot no Latvijas vecākās ebreju reliģiskās draudzes “ŠAMIR”, un tās mērķis ir atklāti kalpot visai Latvijas sabiedrībai, īstenojot projektus saistītus ar Latvijas ebreju kultūras pētīšanu un vēsturiskās atmiņas saglabāšanu.

Biedrības darbībā ietilpst izdevniecību (15 gadu laikā biedrība izdeva vairāk nekā 45 grāmatas, kartes un albūmus  7 valodās),  starptautisko zinātniski-praktisko konferenču un semināru rīkošanu,  izstāžu, piemiņas pasākumu un koncertu organizēšanu. Biedrības “Šamir ” galvenais projekts ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs.

Biedrības dokumenti:

Gada atskaites un finanšu pārskati