EITC

Eiropas starptautiskais tolerances centrs

Par Eiropas starptautisko tolerances centru

Kad runājam par holokaustu, mūsu acu priekšā uzaust biedējošas ainas, kuras mums zināmas no aculiecinieku atmiņām – gāzes kameras, krematorijas, nāves nometnes… Taču holokausts nesākās ar genocīdu, tas nesākās ar geto un rasu likumiem, pat ne ar Hitlera nākšanu pie varas 1933.gadā. Tas sākās ar tolaik vēl jaunās nacistu partijas sabiedriskajām akcijām, ar soļojošiem slepkavām ar svastikām uz piedurknēm, ar huligāniskiem uzbrukumiem ebrejiem, un visbeidzot ar škietami nevainīgas grāmatiņas izdošanu zem nosaukuma “Mana cīņa”.

Laiki ir izmainījušies, šobrīd pasaule piedzīvo līdzīgus notikumus. Radikāļi vēlas redzēt Eiropu, kas izskatītos līdzīga tai, kādu to vēlējās redzēt Hitlers – bez ebrejiem, musulmaņiem, bez demokrārtijas un atsaukšanās uz toleranci. Viņus visus vieno viens motīvs — neiecietība pret “citādajiem”, naids pret citādi domājošajiem, likuma un cilvēktiesību noliegšana.

Tas viss notiek Eiropā, kura vēl pavisam nesen tika uzskatīta par visstabilāko un drošāko kontinentu – Eiropā, kura vēl tālajā 1945.gadā izteica vārdus NEVER MORE (NEKAD VAIRS), padarot tos par savu politisko lozungu, kuru attiecināja to uz jebkuru cilvēku nīstošo ideoloģiju. Tagad šeit atkal nogalina cilvēkus pēc viena vienīga motīva – naida motīva.

Tas viss liecina, ka mums pienācis laiks pāriet pie holokausta vēstures apguves ne tikai no akadēmiskā, bet arī zinātniski-praktiskā aspekta, kuras mērķis ir izskaidrot, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams demokrātiskā sabiedrībā mūsdienās. Mums jāapdomā, kas Eiropā ir nogājis greizi un kas būtu jādara, lai izzustu priekšnosacījumi naidam un tolerance no jauna kļūtu par pamatu eiropieša dzīvei? Tādēļ akadēmiskie pētījumi par Eiropu 30-40-jos gados mums jāpapildina ar pētījumiem par mūsdienu Eiropas sabiedrības stāvokli.

Katrai Eiropas valstij ir sava specifika, taču neiecietības problemātika — tās ir sistemātiskas problēmas, kurām ir kopīgas iezīmes, kas raksturīgas visai Eiropai. Ņemot to vērā, Baltijas tolerances centra valde sadarbībā ar biedrību “Šamir”, Rīgas geto un holokausta muzejs Latvijā un Eiropas demokrātijas attīstības centrs ir pieņēmis lēmumu par Baltijas tolerances centra pārveidošanu Eiropas tolerances centrā.

Tolerances centra uzdevumos ietilpst fundamentālu zinātnisku pētījumu veikšana un izglītojošais darbs, kas saistīts ar holokausta vēsturi un mūsdienu tolerances problēmām, kā arī dialoga veicināšanai starp tautām ar mērķi novērst konfliktus.

Eiropas tolerances centra darbības uzsākšana Latvijā ir ļoti svarīgs notikums. Latvija savulaik ir piedzīvojusi divas okupācijas, holokaustu un vairākus deportāciju viļņus. Šodien Latvija – tā ir neatkarīga demokrātiska valsts, kura ne vienu vien reizi ir paziņojusi par savu piesaisti eiropejiskām vērtībām. Simptomātiski, ka tieši šeit ir tapis Eiropas tolerances centrs, kura izveidošanā savu ieguldījumu snieguši Eiropas eksperti ar augstu holokausta un moderno radikālisma izpausmju pētniecības zinātnisko reputāciju, kā arī reliģiskie un sabiedriskie darbinieki.