450 gadus kopā. Ebreju kultūra Latvijas vidē – māksla, mūzika, izglītība

Projekta “450 gadus kopā. Ebreju kultūra Latvijas vidē – māksla, mūzika, izglītība” Nr.EEZLV04/GSKA/2013/02 īstenošanas periods ir 01.01.2015.-31.12.2015. Šim projektam ir sekojoši mērķi: Latvijas kultūras vides bagātināšana, izmantojot iepriekš nezināmas izstādes un aktivitātes; sadarbība starp Latviju, Norvēģiju un citām valstīm kultūras un izglītības jomā; pozitīvs Latvijas tēls pasaulē, cīņa pret ksenofobiju, diskrimināciju un antisemītismu, starpkultūru dialoga veicināšana starp dažādām etniskām un kultūras grupām Latvijā, nacionālo un kultūras minoritāšu integrācijas veicināšana. Projekts sastāv no vairākām izstādēm un semināriem:
• Josifa Kuzkovska izstāde un lekcija-diskusija par viņa darbību ar speciālistu Meiru Aronsonu (Izraēla), Latvijas Kultūras akadēmijā;
• Feliksa Mostoviča gleznu izstāde „Atmiņas no pagātnes” un diskusija: „Nacionālais un pārnacionālais kopējās Eiropas telpas tēlotājmākslā ar F. Mostoviču Latvijas Mākslas akadēmijā;
• Izstāde “Ebreji Norvēģijā un Latvijā. Negaidītās krustceles”, seminārs par Norvēģijas ebreju kultūru muzeja telpās un OEM direktora Dr. S. Levin lekcija „Iecietība un starpkultūru dialogs Norvēģijā”;
• Klezmeru grupas “Urban Tunélls” (Norvēģija) koncerts;
• Izstāde “Ebreji Latvijā”, seminārs par Latvijas ebreju vēsturi un kultūru un lekcija: „Holokausta memorializācija, iecietības attīstība un starpkultūru dialogs Latvijā” Oslo Ebreju muzejā;
• Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss “Mans ģimenes stāsts un es”, izstāde un seminārs „Bērnu zīmējums kā ģimenes iekšējās pasaules atspulgs”.
J. Kuzkovska un F. Mostoviča izstādes un diskusijas vēstīs apmeklētājiem par pirmskara, kara un pēckara Latvijas ebreju vēsturi, par Holokaustu un ebreju kopienas atdzimšanu, stimulējot starpkultūru dialogu, mazinot aizspriedumus un cīnoties pret ksenofobiju.
Izstādes “Ebreji Norvēģijā un Latvijā. Negaidītās krustceles” un “Ebreji Latvijā” Oslo Ebreju muzejā, semināri un lekcijas radīs kultūras saikni ar Norvēģiju, sekmēs Latvijas tēlu kā daļu no Eiropas telpas, paplašinās norvēģu apmeklētāju zināšanas par Latviju, ienesīs ieguldījumu cīņā pret ksenofobiju un antisemītismu, un būs spilgti kultūras notikumi.
Klezmeru grupas „Urban Tunélls” koncerts bagātinās Rīgas kultūras dzīvi, nodrošinās mobilitāti kultūras darbiniekiem, nodemonstrēs ebreju kultūras bagātību apmeklētājiem no Latvijas.
Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss “Mans ģimenes stāsts un es”, izstāde un praktiskais seminārs izveidos starptautiskus sakarus, sekmēs pozitīva Latvijas tēla atspoguļojumu pasaulē, pienesīs jaunu aspektu Rīgas un Latvijas kultūras dzīvē.
Projekts tiek īstenots, izmantojot 65 677 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir 89 117 EUR, valsts līdzfinansējums 11 590 EUR, biedrības „Šamir” līdzfinansējums 11 850 EUR.