Darbība
Sirsnīgi apsveicam Ebrēju Jaunā gada svētkos!

25.septembra vakarā līdz ar saulrietu sākas jaunais ebreju 5783.gads.

Tas nav tikai kārtējais datums kalendārā. Ebreju kalendārā gadu skaitīšana tiek veikta kopš pasaules radīšanas un konkrēti kopš sestās radīšanas dienas, kad Dievs radīja cilvēku. Roš – a – šana skaitās jaunā gada sākums, jaunas vītnes sākums pasaules apriņķojumā, tie ir pasaules radīšanas svētki.

Roš – a – šana tā ir Tiesas diena visām Visaugstā radībām. Šajā dienā viss radītais it kā nostājas Radītāja priekšā. Tiek lemts visu, visa pastāvošā liktenis. No Roš – a – šana sākas desmit dienu periods, „pacietības dienas”, kas noslēdzas Jom –Kipūrā, tiesas dienā, visa piedošanas un izpirkšanas dienā. Mums ir desmit dienas tam, lai apkopotu kopsavilkumu nodzīvotajam, nožēlojot par kļūdām un nepareizām rīcībām, apzinoties cik daudz laba vēl var padarīt. Tikai pēc Jom-Kipūra Dievišķais lēmums tiek apstiprināts un iegravēts zīmogā, tādā veidā nosakot mūsu likteni uz nākamo gadu.

Tādēļ, svinot, Roš – a – šana, cilvēki viens otram novēl laimīgu, jauku jauno gadu  un labvēlīgu Dievisķās tiesas lēmumu. Mēs sagaidām Jauno gadu ar cerību, ka visas mūsu nepatikšanas, sēras un nelaimes neatgriezeniski nogrims pagātnē, ka no Jaunā gada sāksies tādas dienas, kurās nebūs nekā tāda, kas skumdina mūsu dzīvi.

Lai 5783.gads kļūst par miera gadu uz visas Zemes, par pacietības gadu, savstarpējas cieņas un sapratnes starp tautām gadu! Lai labklājība un miers ienāk katrā mājā! Lai jaunais gads Jums un Jūsu tuviniekiem svētību, labu veselību, labklājību un prieku!

Ar patīkama Jaunā Gada novēlējumiem,
Biedrības “Šamir”, Rīgas geto un holokausta Latvijā muzeja, Eiropas starptautiskā tolerances centra priekšsēdētājs

Rabīns Dr. Menahems Barkahans