Darbība
Grāmata “3000 likteņu” tiek gatavota izdošanai latviešu valodā
Ar prieku paziņojam, ka biedrība “Šamir” gatavojas izdot Jeļenas Makarovas un Sergeja Makarova grāmatu – “3000 likteņu” latviešu valodā.
Grāmata veltīta traģiskajam Otrā pasaules kara notikumam – 3000 ebreju – Terezinas geto gūstekņu – deportācijai uz Rīgu 1942. gada janvārī un augustā. Grāmatas satura pamatā ir arhīvu dokumenti un aculiecinieku stāsti par izdzīvojušajiem Terezinas un Rīgas geto, kā arī koncentrācijas nometnēs un nāves maršos izdzīvojušajiem. Grāmata ietver daudzas fotogrāfijas un dokumentus, tādējādi sniedzot trīsdimensionālu priekšstatu par ebreju dzīvi nacistu okupētajā Čehoslovākijā.
Grāmata tika izdota ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu. Tā jau ir pieejama iepriekšējā rezervācijā, bet klajā nāks 2021.gada decembrī.