Darbība
Projekta “Kultūras tilti” prezentācija Brēmenē

2021. gada 24. augustā Vācijas pilsētas Brēmenes vēsturiskajā rātsnamā notika projekta “Kultūras tilti” prezentācija, kas tika iekļauta izstādē Zachor: Erinnere Dich! (“Zachor” no ebreju val. – atmiņa).

Izstāde «Zachor» ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja, biedrības “Šamir”, kuratora Krisa Šteinbrehera un mākslinieces Dagmāras Kalē kopprojekts. Šī izstāde sastāv no vairākām daļām. Pirmā – izstādes centrālā daļa – ir ceļojošā izstāde “Kultūras tilti”, kas vēsta par ebreju vēsturi Latvijā. Otrā – Dagmāras Kalē gleznas, kas ilustrē Bībeles (Vecās Derības) sižetus, kuras vieno divas reliģijas – jūdaismu un kristietību. Trešā daļa ir ainas no Rīgas geto – Dagmāras Kalē tušas zīmējumu sērija, kā arī instalācija “Divas dienas ziemā”, kas veltīta masu iznīcināšanas notikumiem Rumbulā. Kā uzskata autori, kopīgais atmiņas projekts “Zachor” ir veltīts Austrumeiropas ebreju kopienu piemiņai, kur Latvijas ebreju kopiena kā piemērs atspoguļo ebreju minoritāšu likteni dažādās valstīs, kuras tikušas daļēji vai pilnībā iznīcinātas Otrā pasaules kara laikā.

Izstādes atklāšanā piedalījās Brēmenes pilsētas Senāta locekļi, zinātnieki, diplomāti un mūziķi. Apmeklētāju skaits tika pakārtots Covid-19 ierobežojumiem un noteikumiem. Izstāde tika plaši atspoguļota vietējā presē un televīzijā.

Mēs no sirds pateicamies Krisam un Dagmārai par milzīgo ieguldījumu šī kopīgā projekta īstenošanā, tāpat mēs pateicamies Brēmenes pilsētas Senātam, kā arī visiem sponsoriem, kuru atbalsts ļāva īstenot šo projektu: no Latvijas puses tie bija VKKF, Uniting history fonds, LNK Charity Fund, kas atbalstīja izstādes izveidi 2019.gadā. Kopš tā laika izstāde ir paspējusi nokļūt 7 pilsētās. Pateicoties Gētes institūta atbalstam, bija iespējams sagatavot stendu tulkojumus vācu valodā projekta īstenošanai Vācijā.

Izstāde “Zachor” būs apskatāma līdz 15. septembrim Brēmenes pilsētas rātsnamā.
Ieeja bez maksas.