Darbība
Biedrības “Šamir” darbības atskaite 2010-2020

Dārgie draugi!
Priecājamies jūs iepazīstināt ar atskaiti par mūsu darba 10 gadiem. Tas atspoguļo biedrības “Šamir” un Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbību. Starp galvenajiem paveiktajiem darbiem tiek atzīmēta grāmatu izdošana un dokumentālo filmu filmēšana, izstāžu veidošana un koncertu, piemiņas pasākumu un izglītojošu projektu, konferenču un ekskursiju organizēšana.
Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeju 2010. gadā izveidoja biedrība “Šamir”. Kopš tā laika muzejs ir pastāvīgi attīstījies. Mēs gatavojam jaunas ekspozīcijas un uzlabojam infrastruktūru. 2020. gadā mēs izstrādājām plaša mēroga modernizācijas projektu.
Tai pat laikā mūsu darbs ietver ne tikai ar holokaustu saistītas tēmas. Mūsu uzdevums ir runāt par savstarpējas cieņas, iecietības un dialoga nepieciešamību starp dažādām kultūrām un parādīt citu tautu traģēdijas. Mēs sadarbojamies ar Latvijas un ārvalstu pētniekiem, māksliniekiem, profesoriem un dažādu jomu ekspertiem.
Mums priekšā vēl daudz darba, un, atklājot jauno desmitgadi, mēs ar cerību lūkojamies nākotnē.
Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja komanda.

Materiālu sagatavošana un druka tika veikta ar Latvijas Republikas Kultūras Minisrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.

The report in English
Atskaite latviešu valodā
Отчёт на русском языке