Darbība

Cienījamie apmeklētāji!
Sakarā ar Covid -19 ierobežojumu pastiprināšanu, Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs tiek slēgts uz laiku līdz ierobežojumu atcelšanai.