Uncategorized

Ar dziļām sērām paziņojam par Ciporas Barkānes, Rīgas un Latvijas galvenā rabīna Nātana Barkāna atraitnes, nāvi 95 gadu vecumā.