Darbība Pētijumi
Izdota karte- Latvijā Otrajā Pasaules karā kritušo karavīru apbedījumu vietas

Kā veltījumu Uzvaras dienai, Starptautiskais Ebreju tolerances centrs Rīgā un ebreju reliģiskā biedrība “Šamir” ir izdevušas karti,kurā apzinātas Latvijā Otrajā Pasaules karā kritušo karavīru 338 apbedīšanas vietas un detalizētu šo apbedījumu vietu ceļvedi. Izdevumu kurators ir rabīns Menahems Barkahans. Redakcijas kolēģijā un materiāla izstrādē piedalījās nesen aizsaulē aizgājušais vēstures doktors Grigorijs Smirins.

Materiāli ir iegūti sadarbībā ar Krievijas vēstniecību Latvijā un drukāti līdzdarbojoties ar Aizsardzības ministriju tipografijā “Latvijas karte”.

Teksts ir krievu, latviešu, vācu un angļu valodās. Izdevumā ir noradīts laiks, apbedījumu skaits, atpazīto apbedījumu skaits, kā arī ir tulkoti uzraksti uz kapu pieminekļiem.
Domājam, ka šis izdevums ir ievērojams solis starptautu dioplomatijā un lielisks labas gribas akts.