Konferences
Rīgas forums 2017.

riga_forum

Rīgas forums ir loģisks turpinājums projektam, kas veltīts Holokausta vēsturei – konferencei „Holokausta muzeji un piemiņas vietas postkomunistiskajās valstīs: izaicinājumi un iespējas”.

Tā ir platforma, kas apvienos divus projektus – 5. starptautisko Holokausta konferenci un 2. apaļā galda konferenci pat mūsdienu tolerances problēmām. Forumu organizē Eiropas tolerances centrs, biedrība “Šamir”, Rīgas Geto muzejs un Eiropas demokrātijas attīstības centrs. Foruma mērķis – izveidot pilnvērtīgu un starptautisku profesionālu ekspertu biedrību, kas pievērstos tolerances, ksenofobijas, radikālisma un naida izraisītu noziegumu problēmām, kā arī pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību tolerances problēmām mūsdienu Eiropā.

Forums sastāvēs no divām daļām.

Pirmā daļa būs veltīta Holokausta vēsturei. Konferences dalībnieki uzsvērs atmiņas par Holokaustu saglabāšanas nozīmīgumu zemēs ar pretrunīgu vēsturisko atmiņu, kā arī atklās apslēptos resursus, apspriedīs Holokausta vēstures un tolerances pasniegšanas iezīmes. Programmā ieplānotas šādas sesijas:

• Holokausta vēstures pasniegšanas īpatnības

• Koloboracionisms Holokausta laikā

• Piespiedu darba tā dažādās izpausmēs kā būtiska nacionālsociālisma politikas instrumenta apskatīšana

• Piespiedu ģermanizācija Otrā daļa būs veltīta mūsdienu tolerances problēmām, it īpaši izmaiņām likumdošanā un tiesībaizsardzības praksē, kas attiecas uz minoritātēm, radikālo grupu darbību, kā arī statistiku par naida noziegumiem EDSO dalībvalstu teritorijā. Interesentus, kas vēlas piedalīties Rīgas forumā, aicinām iesūtīt tēzes un pārskatus par kādu no piedāvātajām tēmām. Mēs arī aicinām pievienot vēstulei īsu informāciju par sevi, uzskaitot Jūsu zinātnisko grādu, darbavietu un Jūsu pētiecisko aktivitāšu aprakstu. Informācija – e-pastā rigaconference2017@gmail.com, tematā norādiet tekstu „FORUM”. Iesniegumi tiek pieņemti līdz 2017.gada 1.maijam, pieteikšanās forma – https://goo.gl/ forms/Cf932G48A0afmszd2 Foruma darba valodas – angļu un krievu. Tiks organizēts sinhronais tulkojums. Organizatori konferences laikā nodrošinās dalībniekiem naktsmītnes un ēdināšanu.