Biedrība
Mūžībā aizgājis Grigorijs Smirins

Ar dziļām sērām ziņojam par to, ka 2017.gada 16.janvārī mūžībā aizgājis vēstures zinātņu doktors, Latvijas ebreju vēsturei veltīto grāmatu redaktors, Rīgas geto muzeja un Biedrības “Šamir” tuvais draugs, Grigorijs Smirins. Pateicoties viņa profesionalitātei mūsu sadarbība ilgus gadus bija nemainīgi veiksmīga. Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību.

pok