Darbība
Izglītības projekts “Rīgas geto stāsti bērniem”

Par izglītības projektu “Rīgas geto stāsti bērniem”

Holokausts ir viena no sāpīgākajām mācībām, ko devis pasaulei 20. gs. Tomēr, lai pasargātu mūsu bērnus un mazbērnus no pagātnes asiņainajām kļūdām, mums ir jādalās ar viņiem arī šajā pieredzē. Bet rodas jautājumi: kā pastāstīt par tik sarežģīto un delikāto tematu tā, lai bērnus nenobiedēt un netraumēt, tomēr rast viņos līdzjūtību? Dot zināšanas, bet neapmaldītos ciparos? Kādam jābūt stāstījumam, priekš dažāda vecuma grupu bērniem saskaņā ar viņu koncentrēšanās spējam, zināšanām, psihes stabilitāti? Kā jāstāsta šo tēmu bērniem ar īpašajām vajadzībām? Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzejs, kas atvēra savas durvis priekš apmeklētājiem pirms vairāk nekā 5 gadiem, kuru gadu laikā, apmeklētāji bieži vien bija gados jaunāki viesi. Apkopojot savu pieredzi, konsultējoties ar pedagogiem un psihologiem, mēs esam izstradājuši sēriju speciāli pielāgotu dažādām vecumu grupu bērniem specialās ekskursijas, kuras atbilst viņu aktuālajām fiziskajām, psiho-emocionālajām un kognitīvajām spējām.

Izglītības programma

Sākumskolniekiem tiks piedāvāts pastāstīt par savas dienas gaitu, uzzināt, kā dzivoja bērni Rīgas Geto, paskatīties fragmentus no mākslas problmām: „Dzīve ir burvīga”/”Puika strīpainā pidžamā”, diskutēt par tēmu – “kas ir brīvība”, piedalīties mākslas studijas „Perspektivart” meistarklasē. Skolniekiem tiks piedāvāts intervēt ģimenes vecākās paaudzes pārstāvjus.

Pamatskolniekiem tiks piedāvāts ievadstāsts par Holokaustu Latvijā, stāsts par cilvēkiem, kuri glāba ebrejus, un tiem, kas sadarbojās ar nacistiem, diskusija par tēmu “Kas ir personīgā izvēle un tās loma tolerantas taisnīguma sabiedrības veicināšanā”, Annas Frankas vai Marijas Roļnikaites dienasgrāmatu lasīšana pa lomām un radoša meistarklase, sadarbībā ar mākslas studijas Perspektivart pasniedzējiem.

Vidusskolniekiem tiks piedāvāts apspriest nacisma izcelsmi: ideoloģiskus, politiskus un sociālus faktorus, kuri ietekmēja tā izplatišanos, kolaboracionismu, pielietojot šos kritērijus, izvērtēt mūsdienu Eiropas sabiedrību. Diskusija par tēmu “Kāpēc vēstures pētīšana var apturēt nākotnes katastrofas?”, stāsts par Latvijas ebreju kopienu un tās spilgtākajiem pārstāvjiem. Skolniekiem tiks piedāvāts pašiem kļūt par vēstures pētniekiem.

Vairāk informācijas par projektu:
Talr.: 67791784
E-pasts: project@shamir.lv

vkkf-logo