Rīgas Geto Muzejs
1941. gada jūnijs – jūlijs: TIEM, KAS AIZGĀJA UN NEATGRIEZĀS

Uzstādītas piemiņas plāksnes: „1941. gada jūnijs – jūlijs: TIEM, KAS AIZGĀJA UN NEATGRIEZĀS”.

Biedrības “Šamir” un Rīgas geto muzeja darbības mērķis ir ebreju etniskās identitātes saglabāšana un attīstība Latvijā, kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana, izpēte, popularizēšana, prezentēšana plašai auditorijai, integrācijas un iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana, etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga veicināšana. Visas mūsu aktivitātes ir vērstas uz tolerantas un demokrātiskas valsts vides attīstību Eiropas mērogā. Šis piemiņas plākšņu projekts ir tikai viens no daudziem.

Šī pilotprojekta ietvaros 2013.gadā tika godināti Staļinisma un Nacisma upuri divās Latvijas pilsētās – Daugavpilī un Bauskā. Tika sastādīti 1941.gada jūnijā un jūlijā deportēto un Holokaustā cietušo cilvēku vārdu saraksti, kā arī to māju saraksti, no kurienes šie cilvēki tika izvesti. Tālāk sekoja piemiņas plākšņu uzstādīšana. Pie to māju ārsienām, kuras ir saglabājušās vai kuru vietā ir uzceltas jaunas ēkas, tika piestiprinātas identiskas piemiņas plāksnes ar uzrakstu latviešu un angļu valodā: „1941. gada jūnijs – jūlijs: TIEM, KAS AIZGĀJA UN NEATGRIEZĀS. June – July, 1941: TO THOSE WHO NEVER CAME BACK”. Visa projekta ietvaros apkopotā informācija ievietota Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeja mājas lapā (skat. sīkāk www.rgm.lv).

Izsakām patiesu pateicību Daugavpils un Bauskas pilsētas domēm par atsaucību. Projekts realizēts ar EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) atbalstu.

Kopīgiem spēkiem neļausim vēstures faktiem nokļūt aizmirstībā. Mūžam gaišai Daugavpils un Bauskas pilsētas iedzīvotāju piemiņai.

rabīns, Dr. Menahems Barkahans

Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes un biedrības „Šamir” un

Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeja valdes priekšsēdētājs

 

BAUSKA list of Stalinism victims – images/file/BAUSKA_pdf.pdf

BAUSKA list of the Holocaust victims – images/file/BAUSKA_pdf2.pdf

Daugavpils list of Stalinism victims – images/file/Daugavpils_pdf.pdf

Daugavpils list of the Holocaust victims – images/file/Daugavpils_pdf2.pdf

Daugavpils list of the addresses of Daugavpils ghetto former prisoners – images/file/Daugavpils_pdf3.pdf

 

Info:

http://www.bauska.lv/i.php?id=&news=2474

eacea-logo