450 gadus kopā. Ebreju kultūra Latvijas vidē – māksla, mūzika, izglītība Izstādes
Izstāde “Ebreji Latvijā” Oslo Ebreju muzejā

Clipboard03
 

Izstāde „Ebreji Latvijā” tiks prezentēta 2015.g. 20. oktobrī Oslo Ebreju muzejā, projektā “450 gadus kopa ebreju kultura Latvijas vidē-māksla, muzika, izglītība” Nr.EEZLV04/GSKA/2013/02 ietvaros. Izstāde tiks atklata galerijā Blank Space Oslo www.blankspaceoslo.com 2015.g. 20.-28. decembrī. Izstāde atspoguļos ebreju nacionālās minoritātes veiksmīgo integrāciju starpkaru Latvijā un to iesaistīšanos aktīvā sabiedrības dzīvē, parādot ebreju kultūras dzīvi Latvijā – t.sk. skolas un lūgšanu namus, sinagogas, to rabīnus un slavenus ebreju cilvēkus, kas bija ne tikai izcili arhitekti, inženieri, ārsti, skulptori utt., bet arī pārstāvēja ebrejus Latvijas parlamentā – Saeimā.

Izstāde arī parāda ebreju tautas likteni totalitāro režīmu laikā Otrā pasaules karā Latvijā – Holokaustu, Rīgas geto izveidošanu, koncentrācijas nometnes un masu iznīcināšanas vietu fotogrāfijas. Izstāde sastāvēs no diviem tematiskiem blokiem – „Ebreju vēsture Latvijā līdz Otrajam pasaules karam” un „Ebreju vēsture Latvijā Otrā pasaules kara laikā”.
„Ebreju vēsture Latvijā līdz Otrajam pasaules karam”:

1. Latvijas valsts izveidošanās, ebreju loma tajā – ebreju politiķi, viņu iesaiste Saeimā, Satversmes sapulcē, cīņa par minoritāšu tiesībām, ebreju kopienas sašķeltība, ebreju dalība valsts pārvaldē, viņu loma valsts attīstībā – izcilie cilvēki.

2. Ebreji Latvijas armijā.

3. Ebreju kopienas Latvijas pilsētās.

4. Ebreju izceļošana no Latvijas.

„Ebreju vēsture Latvijā Otrā pasaules kara laikā”:

1. Rīgas geto shēma, karte, informācija par to, kad tas tika izveidots, fotogrāfijas no tiem laikiem, mūsdienu fotogrāfijas.

2. Holokausts.

3. Ebreju glābšana – Žanis Lipke un citi.

Seminārs par Latvijas ebreju vēsturi un kultūrunotiks 2015.g. 20. oktobrī plkst. 18:00 Oslo Ebreju muzejā (Norvēģija).

Projekta “450 gadus kopa ebreju kultura Latvijas vidē-māksla, muzika, izglītība” Nr.EEZLV04/GSKA/2013/02 īstenošanas periods ir 01.01.2015.-31.12.2015. Projekts tiek īstenots, izmantojot 65 677 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir 89 117 EUR, valsts līdzfinansējums 11 590 EUR, biedrības „Šamir” līdzfinansējums 11 850 EUR.Projekta galvenās aktivitātes ir četru izstāžu rīkošana Latvijā un Norvēģijā, klezmeru (ebreju tautas mūzikas) grupas koncerts Rīgā un starptautisks bērnu zīmējumu konkurss un izstāde.

 

EEA logo unnamed (1)