Pētijumi
Latvijas sinagogas
Biedrība sagatavoja 23 Latvijas sinagogas modeļu ekspozīciju; modeļi attēlo Liepājas, Jelgavas, Daugavpils, Smiltenes, Talsu, Ventspils, Kārsavas, Piltenes, Bauskas, Tukuma, Jaunjelgavas, Krustpils un Rīgas sinagogas, tostarp Rīgas Lielo Horālo sinagogu.
Programmā paredzēta gandrīz visu Latvijas pilsētu sinagogu modeļu izgatavošana, kā arī materiālu apkopošanu par ebreju dzīvi šajās pilsētās.
Tika sagatavota fotoizstāde par Latvijas sinagogām. Tika ieplānota arī ceļojoša izstāde, kas attēlotu Latvijas pilsētu sinagogas; izstādes laikā tiks vadītas tematiskās lekcijas un tiks demonstrēta dokumentālā filma par ebreju dzīvi Latvijas Pirmās Republikas laikā.
Sadarbībā ar Latvijas Gidu Asociāciju tika organizēti profesionālo gidu sagatavošanas kursi par šo tematiku.
Tika publicēta lekciju serija „Ebreju iznīcināšana Latvijā”, kura paredzēta vidusskolas skolniekiem un studentiem. Tika arī izdota brošūra latviešu valodā. Angļu, franču, vācu un ivrita tulkojumi atrodas sagatavošanas stadijā.