Šeit apkopota Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeja apmeklētāju statistika 2011. un 2012. gadā (regulāra apmeklētāju uzskaite tika uzsākta 2011. gada februārī). Tabulās apskatāms apmeklētāju sadalījums pa mēnešiem un valstīm, no kurienes tie ieradušies.

Statistics