Konferences Rīgas Geto Muzejs
Starptautiska konference „Holokausta muzeji un piemiņas vietas postkomunistiskās valstīs – izaicinājumi un iespējas”.

Š. g. 4.-5. jūnijā Rīgā notiks starptautiska konference „Holokausta muzeji un piemiņas vietas postkomunistiskās valstīs – izaicinājumi un iespējas”.

Konferences mērķis ir uzsvērt Holokausta piemiņas svarīgumu Eiropas valstīs un sekmēt Holokausta pasniegšanu. Konferences laikā tiks pievērsta uzmanība arī Holokausta atceres apslēptajiem resursiem un to izpētei Eiropas valstīs, kā arī Holokausta izglītības īpatnībām un iepriekš nezināmajām vēstures lappusēm par pretošanās kustību un varonību geto un koncentrācijas nometnēs. Programmā iekļauta arī neformālās ebreju izglītības sesija, kuru novadīs pārstāvji no starptautiskā centra “Melamedia”.

Konferencē uzstāsies speciālisti no Yad Vashem centra, Telavivas Universitātes, Maskavas Holokausta centra, Kritušo bruņoto spēku karavīru memoriāla, kā arī pārstāvji no Eiropas Holokausta muzejiem, Latvijas un Eiropas pētnieki un publiskās personas.

Informācija un reģistrācija – shamir@shamir.lv, +371-67270827

Programma