Holokausta pasniegšana
Ebreju vēstures, kultūras un tolerances apmācības pasniedzējiem, kas strādā ebreju izglītības jomā

Biedrības „Šamir” vadītais Holokausta piemiņas un vēstures centrs, kas darbojas Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzeja aktivitāšu ietvaros, sadarbībā ar Neformālās ebreju izglītības centru „Melamedia” (Izraēla) organizē ebreju vēstures un kultūras nodarbības pasniedzējiem, kas strādā formālās un neformālās ebreju izglītības jomā Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Divu gadu laikā paredzēta dalība 4 semināros un papildus nodarbībās. Katrs no semināriem ir veltīts noteiktām aspektam, ieskaitot ebreju vēsturi pirms Otrā Pasaules kara, ebreju izglītības un kultūras vēsturi, Holokausta vēsturi un ebreju tradīcijas. Nodarbībās iegūtas zināšanas paredzētas tālākajai izmantošanai pasniegšanas aktivitātēs formālās un neformālās mācību iestādēs.

Nodarbību programmu atbalsta fonds L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel.
Pirmais seminārs „Ebreju vēsture pirms 2. Pasaules kara. Ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves aspekti pirmskara periodā. Tālākās pasniegšanas prakses” notiks Rīgā, 2011. g. 13.—17. martā. Aicinām pieteikties dalībniekus, lējuplādējot un aizpildot pieteikuma formu līdz 2011. g. 15. februārim.
Mācību programmu koordinē Anna Normane (+ 371 29243528, project@shamir.lv).