Avīze „Idiše bilder” (Ebreju bildes) – 1937 – 1939, Rīga. Ilustrēts žurnāls idiša valodā, paraksti poļu, vācu, angļu valodās. 124 numuri. Jakova Barmsa izdevniecība. Redaktori J. Bramss, Z. Kalmanovičs (no 1938.g. februāra). Izdevniecība tika beigta 1939.g. 26. septembra sakarā ar Otras pasaules kara sakumam.