Avīze Hajnt – „Šodien”, Rīga, 1934.g. 16. maijā – 1940.g. 30. jūnijā. Ikdienas avīze idišā valodā. 1808 numuri. Tirāža – 8125 – 9925, izdevniecība „Hajnt”. Redaktori S. Vittenbergs, G. Mejerovičs (no 1934.g. jūnija), Š. Kazliner (no 1937.g. novembri). Ar ilustrēto pielikumu „Haver”.