Holokausta pasniegšana
Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”

Daugavpils 10. vidusskolā tiek īstenots projekts „Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”. Projekta ietvaros, biedrība Šamir, izmantojot līdzšinējo pieredzi apmācību organizēšana, un piesaistot reģionālus pasniedzējus un konsultantus, organizē ebreju vēstures un kultūras apmācības vecāko klašu skolēniem. Pasniegšanai tiek pieaicināti arī skolas pasniedzēji un 8., 11. un 12. klases skolēni. Apmācību laikā, skolēniem tiek pasniegti kultūras un vēstures aspekti gan valsts, gan reģiona griezumā, kā arī skolēniem tiek uzdots patstāvīgais mājas darbs, kura izpildei būs nepieciešams apmeklēt bibliotēkas, savākt un apkopot vēstures notikumu acu liecinieku datus un stāstus, pārdomāt un izteikt savu viedokli par vēstures notikumiem. Apmācībās tiek iesaistīti dažādu tautību skolēni.

Šī projekta norise kļūst par pilota projektu līdzīgu apmācību nodrošināšanai citos Latvijas reģionos un galvaspilsētā. Turpmāk, pamata mācību plānu paplašinot ar konkrēta reģiona vēsturiskiem aspektiem un pieaicinot attiecīgus konsultantus, līdzīgu apmācību shēmu (Mācības – patstāvīgais darbs zem profesionālu uzraudzības – atvērta stunda-kopsapulce, piealoties pieaugušajiem un senioriem), līdzīgas mācības var notikt visā Latvijā.
Nodarbības notiek no 2010.g. 02. novembrī līdz 23. novembrim, kad skolā notiks konference un izstāde.

Projekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu