1. gada pavasarī vairāk nekā 1 000 skolēnu no Latvijas pilsētām piedalījās projektā „Atceroties lai neatkārtotos”.

Tās bija pilotprojekta „Holokausta tēmai veltītu stundu pasniegšana vienā no Latvijas skolām” turpinājums

Simts skolēnu un skolotāju no Daugavpils 6. vidusskolas, Krāslavas vidusskolas „Varavīksne” un Viļakas valsts ģimnāzijas noklausīja lekciju kursu par Holokaustu un atbrauca uz ekskursiju „Ebreju Rīga”. Viņi apmeklēja muzeju „Ebreji Latvijā”, Rumbulu, Biķernieki, Salaspils, Rīgas geto rajonu, Horālas sinagogas memoriālu un ebreju skolu. Pēc tam, jau mājās bērni iztaisīja brīnišķīgus darbus par ebreju vēsturi un Holokaustu: kolāžas, zīmējumus, dzejas, esejas, filmas un demonstrēja tos skolas konferencē, kur projekta dalībnieku skaits palielinājās līdz 300-400 cilvēkiem.

Visas skolas saņēma 30 grāmatu komplektu par Holokaustu, Latvijas ebreju vēsturi un diskrimināciju.