Holokausta pasniegšana
Seminārs par holokausta vēsturi Yad Vašema

2010. gada 1. februārī pirmā grupa no Latvijas, kas sastāvēja no 25 vēstures skolotājiem, ieradās Jad Vašem memoriālā Izraēlā uz desmit dienu holokausta semināru. Projekts tika reālizēts sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī kompāniju airBaltic. Semināra programmā – lekcijas par ebreju vēsturi un holokaustu, kuras pasniedza labākie Izraēlas pētnieki, kā arī ekskursijas gan pa Izraēlu, gan pa Jeruzālemi.